• XX Dni Trzciannego - 15.07.2018

Poniedziałek, 03.07.2017

Próby zespołów tanecznych

Zapraszamy wszystkie dzieci należące do zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem na zajęcia przygotowujące do występu na XIX Dniach Trzciannego.
Zajęcia odbędą się w dniach
6 i 13 lipca 2017r. (czwartek):

– BISSIK godz. 17.00

– TIME4DANCE godz. 18.00