• XX Dni Trzciannego - 15.07.2018

Sobota, 21.01.2017

X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

W dniu 17 stycznia w GOK odbył się X Gminy Przegląd Kolęd i Pastorałek.  W przeglądzie wzięło udział 110 uczestników  w tym: uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Starych Bajek, Laskowca, Trzciannego i Gimnazjum oraz  Gromada Zuchowa ze Trzciannego i 1 Trzciańska Drużyna Harcerska „Sadyba” im. Św. Huberta oraz uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach prowadzonych w GOK przez Tomasza Trojanowskiego. Gośćmi przeglądu byli Marek Krzysztof Szydłowski Wójt Gminy Trzcianne, Barbara Brzostowska Dyrektor Zespołu Szkół w Trzciannem oraz Ewa Kosiorek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu. Na zakończenie kolędnicy wraz opiekunami i gośćmi zaśpiewali wspólnie kolędę.

ZAPRASZAMY DO GALERII