• Koło fotograficzne

Środa, 06.06.2018

Zapraszamy na zajęcia taneczne

Po przerwie wznawiamy
zajęcia zespołu tanecznego
BISS.

 Wszystkie dzieci należące
do zespołu

oraz nowych uczestników
zapraszamy w dniu
14 czerwca (czwartek)
o godz. 17.00